TASUTA MÖÖBLI TRANSPORT ÜLE EESTI
PARIMA HINNA GARANTII
365 PÄEVA RAHA TAGASI GARANTII
Menüü

Privaatsus

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Isikuandmed on informatsioon mis võimaldab meil tuvastada Teie isikut: Näiteks, Teie nimi, Teie elektroonilise posti aadress või kodune aadress. Pood24.ee ei kasuta Teie andmeid tellimuse väliselt ja ilma Teie nõusolekuta.

Isikuandmete kasutamine

Pood24.ee kasutab Teie andmeid ainult tehnilistel vajadustel. Kasutame Teie andmeid informatsiooni edastamiseks millega võimaldame Teile ligipääsu tellimuskohase info kohta. Pood24.ee ei väljasta Teie andmeid kolmandatele osapooltele. Kõik Pood24.ee töötajad on nõustunud ning kohustatud kinni hoidma konfidensiaalsusnõuetes.

Valikuvõimalus

Te omate täieliku kontrolli oma andmete üle mille olete edastanud Pood24.ee-le. Juhul kui te ei soovi oma isikuandmeid edastada Pood24.ee veebipoele, tuleb ära märkida, et on võimalus, et me ei saa Teile võimaldada ligipääsu kõigile lehekülje funktsioonidele. Kui soovite keelduda uudiskirjadest oma meiliaadressile teavitage meid sellest meili teel.

Automaatselt edastatav informatsioon 

Külastades veebilehte Pood24.ee salvestab lehekülg automaatselt järgnevad andmed: Brauseri identifikaator, lehekülje külastatavuse tihedus, keskmine veedetud aeg leheküljel, vaadatud tooted. Antud informatsiooni kasutame lehekülje sisu ja funktsionaalusese täiendamiseks. Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

Küpsised (Cookies)

Küpsised (Cookies) on väikesemahulised failid mis salvestatavad ajutiselt ennast Teie arvuti kõvakettale. See aitab meie leheküljel ära tunda Teie arvuti kui Te külastate järgmine kord meie lehekülge. Pood24.ee kasutab küpsiseid informatsiooni haldamiseks.

Turvalisus

Pood24.ee kindlustab Teie andmete turvalisuse. Teie andmed on hoolikalt kaitstud ennetamaks nende kadumise, hävimise ja muutmise. Samuti hoiame ära ka ligipääsu kolmandatele isikutele.

Alaealiste ligipääs leheküljele 

Pood24.ee soovitab kõigil lastevanematel selgitada lastele, et isiklike andmeid tuleb sisestada internetti kohusetundlikult. Pood24.ee ei soovita alaealistel sisestada Pood24.ee leheküljele mistahes isikuandmeid ilma lapsevanema nõus- või juuresolekuta. Pood24.ee ei soovi nimelt koguda või ära kasutada alaealiste isikuandmeid ning ei edasta neid kolmandatele isikutele ilma Teie nõusolekuta.

Lingid kõrvalistele veebilehtedele

Pood24.ee mida haldab RL24 OÜ kaasnev konfidensiaalsuskinnitus ei laiene teistele kõrvalistele linkidele mis võivad olla paigutatud meie lehel. Näiteks : tootja poolsed lingid mis ei garanteeri konfidensiaalsust. Kui väljute leheküljelt Pood24.ee palun veenduge, et olete läbi lugenud iga järgneva lehekülje konfidensiaalsussätted.

Informatsioon

Kui Teil on küsimused privaatsustingimuste või Teie isikuandmete töötlemise kohta võtke palun ühendust isikuga kes vastutab andmekaitse eest.

Muudatused

Kõik muudatused meie privaatsustingimustes kajastatakse meie veebis ja teistes vastavates asukohtades.

Küsimuste tekkimise korral olete alati teretulnud meiega ühendust võtma!